Om du som drabbas av förvärvad hjärnskada behöver stöd för att fatta beslut finns det juridiskt flera möjligheter att låta någon annan, exempelvis en anhörig, att vara ställföreträdare för dig. Det kan vara tillfälliga eller mer permanenta lösningar. Du kan till exempel behöva hjälp att utföra bankärenden, söka stöd från kommun och Försäkringskassan etc.

Anhörigbehörighet, god man, förvaltare, fullmakt eller framtidsfullmakt. Din specifika situation avgör vilken typ av företrädaskap som är mest lämplig. Se nedan för länkar till bra information om vad olika former av ställföreträdande innebär. Du kan också läsa på din kommuns hemsida eller kontakta överförmyndarnämnden vid frågor om bland annat god man.