Välkommen till Stora Sköndal på Tisdagsträff den 6 dec  kl  17:00!

Logopederna Lena Olsson och Fredrik Isaksson kommer ge råd  och tips kring träning av kommunikation vid stroke eller hjärnskada.

Vi bjuder på kaffe och kaka.  Du får chans att ställa frågor till våra erfarna logopeder och kanske pröva att träna på dator?

Du kommer få inblick i vad Stora Sköndal kan erbjuda för rehabiliteringsmöjligheter och om du vill, visar vi gärna runt i lokalerna.

Du får gärna maila lena.olsson@storaskondal.se om du planerar att komma så att vi kan planera kaffebrödet!

Varmt välkomna!

X