Ronnie gardiner

Ronnie gardiner method är en musik-baserad träningsmetod som stärker hjärnans samspel vad gäller tal, sång, motorik, läsning, koordination, dans, rörelser, uthållighet, minne och rytmkänsla – genom att kombinera rytmik, färger och ord.

Vi utgår från en trummis alla rytmer och ljud. Och naturligtvis är musiken vald utifrån den grupp vi möter.

Ledarna är internationellt ackrediterade ledare inom Ronnie Gardiner Method, utbildade av Ronnie Gardiner. Detta är en metod som utvecklats för att i första hand hjälpa patienter som drabbats av stroke, MS, Parkinson, utmattningssymptom och dyslexipatienter. Metoden är även bra för att hjälpa människor med att bli mer förankrade i kroppen, fokuserade, få förbättrat minne, förbättrad koordination, utveckla sin kroppskännedom och känna lugn genom att vara “här och nu”. Och det allra viktigaste känna livsglädje i kroppen och knoppen – ha roligt! Alla kan vara med och alla rör sig utifrån sin förmåga.

Tack vare forskningsresultat från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Stockholms läns strokeförening och Stockholms sjukhem sprids nu metoden över hela världen.

När
Start 14 februari (10 Tillfällen/temrin). Lättare grupp klockan: 10.30, svårare grupp klockan: 12.00

Plats
På Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm

Pris
450 kr/termin (10 gånger)

Gruppledare
Ulrika Precht och Christine Löfgren

Anmälan
Till kansliet, telefon: 08 549 019 00,
mail: kansliet@strokesthlmlan.se
Anmälan är bindande

 

X