Sabbatsbergs sjukhus

Två dagars introduktionskurs i PODD

Är du närstående till en person som använder PODD? Eller är du yrkesverksam och arbetar med personer i behov av AKK? Då är den här kursen till för dig.

Tid: 8.30-16.30 onsdag 13 juni och torsdag 14 juni

Plats: StoCKK, Sabbatsbergs Sjukhus, Olivecronas väg 7, plan 2

PODD står för Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display. Det är ett kommunikationsmaterial som utgår från typisk språkutveckling och att språket utvecklas genom användning. Syftet med PODD är att ge personer som använder AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) ett ordförråd som gör att de kan kommunicera om vad de vill, oavsett vem de kommunicerar med eller i vilken miljö de befinner sig i.

Kursen ger bland annat en grundkunskap i att använda PODD-materialet och anpassa det efter hur det individuella behovet ser ut. Kursen är även ett första steg i att kunna bli handledare i PODD, alltså att introducera PODD för enskilda AKK-användare.

Kursen är två dagar lång och kursdeltagarna förväntas komma båda dagarna. Det finns plats för 20 deltagare.

För yrkesverksamma är kursavgiften 2700 kr exkl. moms. För närstående är kursen kostnadsfri.

Sista anmälningsdag är 24 maj. Anmälan görs till Karen Meyer på telefon 08-123 351 50 eller på e-post till stockk.slso@sll.se.

Arrangör är StoCKK (Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd), en del av Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting.

X