abf

Våra levnadsvanors betydelse för hjärt-kärlhälsan

Föreläser gör Mats Halldin, leg läkare och medicine doktor. Forskar i sambandet mellan hjärt/kärlsjukdomar, fysisk aktivitet och genetiska faktorer.

När: 23 MARS

Tid: 18:00 – 19:30

Plats: ABF, Sveavägen 41 Stockholm

Föreläsningen sker i samarbete med ABF.

Entréavgift 60 kr. Medlemmar i Neuroförbundet fri entré. Bli medlem här

NEUROFÖRBUNDET I STOCKHOLMS LÄN

Opinion, råd om rättigheter och kamratorganisation

Som medlem i Neuroförbundet, kan du få stöd kring frågor om dina rättigheter och juridiska frågor. Och genom din lokalförening, kan du delta i ett rikt utbud av gemensamma aktiviteter som museibesök, resor, vattengympa och målarcirkel.

Läs mer

X