Rehab Station

Möjlighetsdagen 2018: Föräldraskap och funktionsnedsättning

Välkommen till en inspirationsdag kring möjligheter, lösningar och rättigheter för dig med någon funktionsnedsättning. Årets tema är föräldraskap.

Tid: 10-15 fredag 14 september

Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks allé 4, Solna

Möjlighetsdagen arrangeras för femte året i rad. Det är ett gemensamt evenemang anordnat av Neuroförbundet Stockholms län, DHR Stockholms läns distrikt, Reumatikerförbundet, Bosse Råd och Stöd, Rehab Station Stockholm samt RTP-s Stockholms län.

Antalet platser är begränsat. Anmäl dig på e-post receptionen@rehabstation.se eller telefon 08-555 44 00.

Du hittar mer information på Facebook, leta efter Möjlighetsdagen 2018.

www.rehabstation.se

X