Syftet med patientlagen är att öka dina möjligheter att vara delaktig i, och få ett medbestämmande över din vård. Studier visar att om patienten upplever ökad kontroll och får vara delaktig i vården, så har det flera positiva effekter. Patientlagen innehåller grundläggande bestämmelser av generell karaktär som har direkt betydelse för vården, eller som tydliggör möjligheter till inflytande för patienten. Lagen gäller alla sjukdomar och skador. Källa: www.neuroförbundet.se

Kom och lär dig mer om patientlagen och hur du kan ha nytta av den. Föreläsningen är ca 1h lång. Efter finns det tid för frågor och diskussion.

Föreläsare är Ewa Printz som jobbar inom landstinget, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hon har lett arbetet med att införa och informera om Patientlagen.

Anmälan: till kansliet senast 29 november på tfn: 08-447 45 31 eller via mejl: kansli@sthlm.hjarnkraft.se. OBS! begränsat antal platser.

Var: i föreningens lokaler på Nybohovsgränd 16, Liljeholmen.

Kostnad: gratis

Arrangemanget sker i samarbete med ABF

X