Anmäl dig snarast

Konferensen kostar 450 kronor.
Medlemmar i Hjärnkraft, RTP, Afasiförbundet eller Strokeförbundet betalar 100 kronor.
I anmälningsavgiften ingår konferens, kaffe, lättare lunch och mingel.

Personer som medverkat i Modellprojektet eller Hjärna Tillsammans deltar kostnadsfritt.

Vi välkomnar också externa utställare. Pris för 2 kvm är 3 000 kronor, inklusive anmälningsavgift för en person. Ange utställare i anmälan, så kontaktar vi dig.

Anmälan krävs för alla, senast den 10 nov. Anmälan är bindande men kan överlämnas till en annan person.

Uppdatering! Ordinarie anmälningstid har gått ut, men det finns fortfarande platser kvar. Så ett litet tag till kan du fortfarande anmäla dig.

Vid frågor, kontakta något av projekten.
Hjärna Tillsammans: kersti.shf@afasicenter.se
Modellprojektet: marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Konferens: Hjärna i dag!

Arvsfondsprojekten Hjärna Tillsammans och Modellprojektet bjuder in till nationell konferens i Stockholm.

Tid: 9.30-16.30 tisdag 20 november

Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Stockholm

Målgrupp: Konferensen vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare och andra intresserade av området när det gäller barn, ungdomar och vuxna.

Bakgrund: Allt fler räddas till livet efter en förvärvad hjärnskada efter exempelvis olycksfall eller stroke. Dock får många bestående besvär i form av fysiska, kognitiva, psykiska och språkliga funktionsnedsättningar. Några orsaker är att funktionsnedsättningarna ofta är dolda, komplexa och svåra för omgivningen att förstå. Bristande samordning av långsiktig rehabilitering och av uthålliga samhällsinsatser försvårar både för den enskilde och närstående liksom för professionen och leder inte sällan till ineffektiv användning av resurser. Och även om det finns god kunskap på många håll, finns också betydande kunskapsluckor.
För att lösa dagens och morgondagens problem krävs en mångfald av perspektiv och idéer där den gemensamma nyckeln heter samverkan!

Syfte: Den 20 november görs därför en nationell kraftsamling för hjärnan. Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk samt inspirera till vägar framåt.
Under dagen får du bland annat ta del av två Arvsfondsprojekt, som genom samverkan bidragit till att öka förutsättningarna för hållbara lösningar kring komplexa behov.

Program:

Moderator: Jörgen Borg, överläkare och professor

9.30–9.40 Välkommen
Lena Ringstedt, ordförande, Afasiföreningen Stockholms län, Hjärna Tillsammans
Maria Lundqvist-Brömster, ordförande, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Modellprojektet

9.40–9.55 Hjärna idag – från ”Röda mattan och svarta hålet” till likvärdiga livsvillkor efter hjärnskada
Jörgen Borg, professor och överläkare, Danderyds sjukhus.

9.55–10.25 Två samverkansprojekt med samma mål. Vad har åstadkommits?
Kersti Wiberg, projektledare, Hjärna Tillsammans
Marie-Jeanette Bergvall, projektledare, Modellprojektet

10.25–10.30 Varför stöttar Arvsfonden dessa projekt?
Lise-Lott Norén, handläggare, Arvsfonden

10.35–11.15 Det börjar med en hjärnskada
Möt personer med egen skada som beskriver sina erfarenheter, vad som behöver förbättras, vad mer som behövs för att klara vardagen och vad det har betytt att delta i Arvsfondsprojekten

11.20–12.00 Samverkan eller stuprör?
Företrädare från kommuner inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.40 Hur åstadkommer vi en väl fungerande stöd- och rehabiliteringsprocess och ökar den enskildes och närståendes medinflytande inom hälso- och sjukvården? Företrädare från landsting inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

13.45–14.25 Hur får vi en likvärdig vård över landet? Företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågor om hur individens behov kommer in i kunskapsstyrningen och om SIP är svaret på alla samordningsbehov, samt diskuterar möjliga vägar framåt

14.25–15.00 Kaffe

15.00–15.40 Myndigheternas roll i förbättringsarbetet. Vad gör Socialstyrelsen och andra myndigheter för att åstadkomma förbättringar och en mer jämlik vård? Hur långt har SBU kommit med kunskapsunderlagen för traumatisk hjärnskada? Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

15.50–16.30 Paneldebatt: Nyttan av kompetenscenter och samverkansmodeller på nationellt och regional nivå

16.30– Avslutning och mingel

PDF: Ladda ned informationsblad

Varmt välkommen!

Aula medica

X