Nyhet

En film om kommunikation

 

Kommunikation är en social process där vi delar tankar, känslor och erfarenheter med andra. Den bygger till stor del på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen.

Men vad händer när kommunikationen förändras?

Från en dag till en annan, förändras livet varje år för 8.000—10.000 personer i Sverige på grund av att de får afasi efter en förvärvad hjärnskada. Alla kan inte prata men alla kan kommunicera!

Hur ska vi tänka för att underlätta kommunikationen? Vilka hjälpmedel kan vi använda oss av för att underlätta?

Här hittar du du en kort film med information kring kommunikation: