Nyhet

Boka in 20 november med Hjärna Tillsammans

Nu är datum satt för Hjärna Tillsammans stora slutkonferens, som i år kommer att hållas i Aula Medica. Det blir en hel dag med behovsinventering, goda exempel och diskussion.

Tisdag 20 november blir det en stor träff om stödet vid förvärvad hjärnskada. Två projekt håller en gemensam konferens, Hjärna Tillsammans och Modellprojektet.

Båda är projekt genom Allmänna arvsfonden, och båda har samma mål: Att förbättra möjligheterna för personer med olika former av hjärnskada att få tillgång till långsiktig individanpassad rehabilitering, stöd och service som bidrar till god livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.

Snart är de tre projektåren över, och det är dags att berätta var vi då står och vad vi gjort.

I både Hjärna Tillsammans och Modellprojektet har brukare, patienter och profession, utifrån respektive projekts unika förutsättningar, byggt nätverk, tagit fram underlag och rapporter, utarbetat modeller och genomfört en mängd aktiviteter – till nytta för målgrupperna.

Detta vill vi berätta om, och sprida till fler.

Välkommen till en dag där vi presenterar vad vi gemensamt har åstadkommit, minglar och diskuterar vägen framåt.

Konferensen vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare och andra intresserade.

Mer information om program och anmälan kommer.

Men boka in datumet i kalendern redan nu!

Ladda ned pdf

X