Är du intresserad av att delta i forskning inom digital hälsa?

Är du intresserad av att delta i forskning inom digital hälsa?

Just nu pågår ett forskningsprojekt som utvärderar hur träning och kontakt med fysioterapeut på distans kan stödja personer med stroke eller TIA. Det är Karolinska Institutet som genomför forskningsprojektet.

Vi kommer i denna studie att undersöka om ett uppresningstest från stol kan göras med noggrannhet via en mobilapp.

Vem kan vara med i studien?

  • Du som har drabbats av stroke eller TIA
  • Du som har förmåga att gå självständigt inomhus med eller utan hjälpmedel
  • Du som har tillgång till en smarttelefon och internetuppkoppling, samt mobilt Bank ID

Vad innebär det att var med i studien?

  • Du blir inbjuden till 3 olika testtillfällen.
  • Ett tillfälle sker fysisk vid en rehabiliteringsklinik. Två tillfällen sker som ett videomöte via en mobilapp.
  • Varje tillfälle tar ca 30 min.
    Du kommer att genomföra ett uppresningstest två gånger vid varje testtillfälle samt svara på frågeformulär via din mobiltelefon inför två av testtillfällena.

Låter detta intressant?
Ta gärna kontakt med Hanna:
Hanna Haggren Lagerlund
doktorand, leg. Sjukgymnast Karolinska Institutet
Telefon: 08-524 88 879
E-post: hanna.haggren.lagerlund@ki.se

Läs även mer här!