Nyhet

Konferens: Hjärna i dag!

Arvsfondsprojekten Hjärna Tillsammans och Modellprojektet bjuder in till nationell konferens i Stockholm.

Tid: 9.30-16.30 tisdag 20 november

Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Stockholm

Välkommen till en nationell kraftsamling för hjärnan! Den vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare och andra intresserade av området när det gäller barn, ungdomar och vuxna.

Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk samt inspirera till vägar framåt. Under dagen får du bland annat ta del av två Arvsfondsprojekt, som genom samverkan bidragit till att öka förutsättningarna för hållbara lösningar kring komplexa behov.

Anmäl dig senast 10 november. Till anmälningsformuläret

Program:

Moderator: Jörgen Borg, överläkare och professor

9.30–9.40 Välkommen Lena Ringstedt, ordförande, Afasiföreningen Stockholms län, Hjärna Tillsammans Maria Lundqvist-Brömster, ordförande, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Modellprojektet

9.40–9.55 Hjärna idag – från ”Röda mattan och svarta hålet” till likvärdiga livsvillkor efter hjärnskada Jörgen Borg, professor och överläkare, Danderyds sjukhus.

9.55–10.25 Två samverkansprojekt med samma mål. Vad har åstadkommits? Kersti Wiberg, projektledare, Hjärna Tillsammans Marie-Jeanette Bergvall, projektledare, Modellprojektet

10.25–10.30 Varför stöttar Arvsfonden dessa projekt? Lise-Lott Norén, handläggare, Arvsfonden

10.35–11.15 Det börjar med en hjärnskada Möt personer med egen skada som beskriver sina erfarenheter, vad som behöver förbättras, vad mer som behövs för att klara vardagen och vad det har betytt att delta i Arvsfondsprojekten

11.20–12.00 Samverkan eller stuprör? Företrädare från kommuner inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.40 Hur åstadkommer vi en väl fungerande stöd- och rehabiliteringsprocess och ökar den enskildes och närståendes medinflytande inom hälso- och sjukvården? Företrädare från landsting inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

13.45–14.25 Hur får vi en likvärdig vård över landet? Företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL inleder. Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågor om hur individens behov kommer in i kunskapsstyrningen och om SIP är svaret på alla samordningsbehov, samt diskuterar möjliga vägar framåt

14.25–15.00 Kaffe

15.00–15.40 Myndigheternas roll i förbättringsarbetet. Vad gör Socialstyrelsen och andra myndigheter för att åstadkomma förbättringar och en mer jämlik vård? Hur långt har SBU kommit med kunskapsunderlagen för traumatisk hjärnskada? Därefter ”Heta stolen” där vi ställer frågorna vi alla vill ha svar på och diskuterar möjliga vägar framåt

15.50–16.30 Paneldebatt: Nyttan av kompetenscenter och samverkansmodeller på nationellt och regional nivå

16.30– Avslutning och mingel

PDF: Ladda ned informationsblad

Varmt välkommen!

X