Skådespelare med egen skada i filmer

Tystnad tagningJ-P Hagström och Cinna Bromander spelar med i Hjärna Tillsammans nya utbildningsfilmer om kommunikationsstöd. Det är ett ämne de känner väl till.Båda har själva fått afasi efter en stroke. Nu har de lång erfarenhet som de kan använda som skådespelare i...

Nätverk för bättre stöd – så går det till

En unik arbetsmetod: Nätverk för bättre stöd Fasta nätverk där vårdgivare och målgrupp samarbetar – nätverk som inte står och faller på enstaka eldsjälar. Förhoppningen är att hitta ett sätt att fortsätta med den helt nya arbetsmetod som projektet Hjärna Tillsammans...

Ny utbildning i kommunikativt stöd

Ny utbildning om att kommunicera vid afasi Träffar du personer som har svårt att kommunicera? Du kanske arbetar inom vård och omsorg, eller har en närstående med t ex afasi? Då är en ny utbildning på gång just för dig, framtagen av Hjärna Tillsammans. Hur gör jag när...
X