Inspirationsdag full av nyheter om projektet

Närmare 130 personer samlades när Hjärna Tillsammans bjöd in till en stor inspirationsdag i landstingssalen den 5 oktober. Ett år efter kickoff var det dags att ses igen och gå igenom vad som hänt i projektet under året som gått. Och det har hänt mycket.

Det är unikt i Sverige med ett projekt där vårdgivare samarbetar som till vardags är konkurrenter, och där dessutom patientorganisationer sitter med vid samma bord. Men så fungerar Hjärna Tillsammans. Det berättade inspirationsdagens moderator, rehabiliteringsläkaren Per Hamid Ghatan, och Hjärna Tillsammans projektledare Kersti Wiberg.

För nästan precis ett år sedan gick projektet över från planeringsstadiet till aktiv verksamhet med bland annat träffar och hemsida. Det gjordes vid en kickoff, även den i landstingssalen. Ett år senare var det nu hög tid att ses igen och se vad som hänt sedan sist.

Alla aktörer i projektet var med. Två alldeles nytillkomna kunde presenteras: Mälargården Rehab Center och Olivia Rehabilitering.

Det var landstingsrådet Marie Ljungberg Schött från Moderaterna som såg till att Hjärna Tillsammans fick använda landstingssalen för denna inspirationsdag. Flera av landstingets mottagningar är med i projektet.

Året som gått

Projektledare Kersti Wiberg summerade det senaste året:

¤ Det har hållits tre anhörigträffar med tillsammans cirka hundra besökare.

¤ Tio tisdagsträffar har anordnats, var och en med mellan 6 och 35 deltagare.

¤ 131 evenemang har funnits i kalendern under året. I kalendern finns öppna evenemang för personer med förvärvad hjärnskada, för närstående, för personal inom området eller för alla.

¤ Hemsidan har fyra film-intervjuer, möten med vad projektet kallar ”hjärnhjältar”.

¤ Hemsidan har också fem animerade filmer, en om projektet och fyra om rehabprocessen.

¤ Projektets senaste tillskott är en blogg.

Nya riktlinjer och ny forskning

Ingvar Krakau, läkare och en av initiativtagarna till projekt Hjärna Tillsammans, föreläste om vad som händer efter en stroke. Han kom med en god nyhet. Socialstyrelsen har riktlinjer som bland annat anger hur viktiga och prioriterade olika typer av vård och stöd är. I årets nya förslag till stroke-riktlinjer ska flera typer av träning efter stroke få högre prioritet än tidigare.

Martha Gustavsson (bilden), arbetsterapeut och doktorand, berättade om ny forskning om rehabilitering. Det har visat sig vara väldigt viktigt med nivån på det man tränar. Det måste vara lagom utmanande. Är det för lätt eller för svårt fungerar rehabiliteringen klart sämre.

Hur kommer man då fram till vad som är rätt nivå för tillfället? I Martha Gustavssons forskning används metoden att patienten själv är med och bedömer. Ett praktiskt sätt är då att filma patienten vid en viss aktivitet. Sedan tittar patient och rehab-personal på filmen tillsammans och pratar om hur det gick. Därefter sätter patienten själv upp mål för sin rehabilitering.

Cirklar, träffar och blogg

På inspirationsdagen presenterades olika delar av Hjärna Tillsammans verksamhet: samtalscirklar, närståendeträffar, tisdagsträffar. Störst succé gjorde presentationen av bloggen, som Hjärna Tillsammans hälsopedagog Rasmus Bergman ansvarar för.

Tanken är att bloggen ska handla om vardagen med förvärvad hjärnskada. Inte minst ska den vara till stöd och inspiration för andra i liknande situation.

Gemenskap, inspirera, motivera, erfarenheter, tips, nya aktiviteter, att ha roligt tillsammans.

Upplägget är att en grupp träffas och gör saker tillsammans. Sedan berättar man om det i blogginlägg.

I somras bildades det första bloggänget, en grupp män som kallar sig Huvudsaken. Så småningom kan det bli fler bloggrupper.

Huvudsaken planerar att testa olika handikappidrotter och skriva om det. När de presenterade sig betonade de att de byggt upp en gemenskap. Flera av dem är aktiva i någon patientorganisation. Andra, som inte är det, betonade att först med denna bloggrupp har de kommit ur den ensamhet som en skada och förlust av många funktioner kan leda till.

En i Huvudsaken punktade upp vad det ger dem att vara med i bloggruppen: Gemenskap, inspirera, motivera, erfarenheter, tips, nya aktiviteter, att ha roligt tillsammans.

Moderator Per Hamid Ghatan konstaterade att den listan har precis samma innehåll som något han känner väl till från sitt arbete inom rehabiliteringsmedicin:

– Det där är just vad som behövs för att rehabilitering ska fungera, sade han.

TEXT: LINNEA LINDBLAD

BILD: KERSTI WIBERG

Huvudsaken berättar också själva om sitt framträdande på inspirationsdagen. Gå till blogginlägget

X