Nyhet

Vi kommer till Almedalen

Hjärna Tillsammans metod att samverka för bättre stöd bör spridas till fler. Därför ska projektet vara med på Almedalsveckan nu i sommar och arrangera två seminarier.

Det första seminariet handlar om Hjärna Tillsammans arbetssätt. Det andra tar upp vad digitaliseringen innebär för dem som har svårast att delta i utvecklingen.

Seminarierna kommer att direktsändas på internet. Så även om man inte är på plats kan man titta på dem och höra samtalet.

Seminarium 3/7: Från stuprör och utanförskap till delaktighet och samverkan för hjärnskadade

Tisdag 3 juli arrangerar Hjärna Tillsammans ett eget seminarium om att jobba i nätverk för bättre stöd till personer med förvärvad hjärnskada. Projektet startade för att man såg ett behov av bättre samordning och långsiktighet efter akutskedet. Seminariet handlar om hur projektet arbetar och vad som hänt under de snart tre år Hjärna Tillsammans funnits.

Ur beskrivningen av seminariet:

Tillsammans har personer med förvärvad hjärnskada, närstående och aktörer från olika verksamheter och samhällsinsatser tagit till vara och utvecklat kunskap och erfarenheter, och skapat nya arenor för gemenskap och växtkraft. Exempelvis genom erfarenhetscoacher, peer support, tisdagsträffar för personer med förvärvad hjärnskada, utbildningar, bloggar, närståendeaktiviteter och nätverksgrupper.

Medverkande:

Lena von Koch, professor vid Karolinska Institutet
Per Hamid Ghatan, sektionschef för rehabiliteringsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
Lena Ringstedt, ordförande för Afasiföreningen i Stockholms län

Seminariet pågår 10.45-11.30 på Kafé Strandporten, Birgers gränd 1 i Visby.

Läs mer om seminariet 3/7 på Almedalens webbplats

Direktsändningen hittar du på fulldelaktighet.se

Seminarium 4/7: Digital delaktighet – inte för alla?

Onsdag 4 juli hålls ett seminarium om hur digitaliseringen, som ju skulle ge större delaktighet, i stället kan utestänga vissa. Det gäller speciellt om man har kommunikativ eller kognitiv funktionsnedsättning. En ny undersökning visar att personer med afasi eller stroke hör till dem som har allra svårast att använda digital teknik och e-tjänster. När digitaliseringståget går blir några kvar på perrongen.

Ur beskrivningen av seminariet:

Personer med förvärvad hjärnskada är en grupp i samhället som lätt hamnar utanför de digitala applikationernas möjligheter, det smarta sättet att kommunicera, och som inte alls har kommit att inkluderas i den digitala gemenskapen. Det framgår bland annat av den offentliggjorda rapporten från Begripsam: ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.

Medverkande:

Stefan Johansson, vd för Begripsam
Lena Ringstedt, ordförande, Hjärna Tillsammans
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
Fredrik Sandman, styrelseledamot i Afasiföreningen i Stockholms län

Seminariet pågår 17.00-18.00 på Delaktighetsforum, 2 tr, Gotlands museum, Strandgatan 14 i Visby.

Läs mer om seminariet 4/7 på Almedalens webbplats

Vill du läsa mer om Begripsams undersökning och vad den visade? Gå till artikeln

X