Välkommen till en eftermiddag med Hjärna Tillsammans!

Träffas, lyssna på kloka, intressanta personer och diskutera nuläge och framtid. Den 5 oktober bjuder Hjärna Tillsammans in till en fullspäckad eftermiddag. Evenemanget är gratis och vänder sig alla som är intresserade av att förbättra stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada.

Välkommen till en eftermiddag helt ägnad åt Hjärna Tillsammans. Vi berättar om var projektet står idag, umgås och diskuterar.
Hjärna Tillsammans samverkar mot ett gemensamt mål. Att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad
hjärnskada och deras närstående i Stockholms län. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom:
Utbildningar
Tisdagsträffar
Nätverksgrupper
Närståendeträffar
Webbplats
Evenemanget vänder sig till dig som har förvärvad hjärnskada eller är närstående, personal, tjänsteman, politiker – eller på
annat sätt är intresserad av frågorna.

ANMÄL DIG HÄR, senast 3 oktober >>

PROGRAM
Moderator: Hamid Ghatan, specialistläkare, rehabiliteringsmedicin

13.00 Inledning
Lena Ringstedt, ordförande Afasiföreningen i Stockholms län och dagens värd Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd,
Stockholms läns landsting

13.30 Förvärvad hjärnskada… men sen då?

14.10 Två år med Hjärna Tillsammans
Kersti Wiberg, projektledare

14.30 Kaffe och möjlighet att träffa projektets aktörer

15.00 Axplock av Hjärna Tillsammans:
Utbildningar – samtalscirklar och stöd i att kommunicera
Närståendeträffar
Ensam inte stark – möt blogg-gruppen Huvudsaken
Tisdagsträffar

15.45 Panelsamtal
Vad betyder Hjärna Tillsammans för mig? Vad kan vi åstadkomma med nätverk/samverkan? Kan digitala mötesplatser minska geografiskt avstånd – för personer i både storstad och glesbygd?

16.20 Avslutning
Därefter mingel med snittar

 

 

 

X