Utbildning

Väx med kunskap

En kurs ger nya insikter och föder nya tankar, men ger också nya möten. Ta del av utbudet av utbildningar som alltid fylls på. I år finns också en helt ny utbildning framtagen av Hjärna Tillsammans för dig som i jobbet möter personer med kommunikationssvårigheter.

Hjärna Tillsammans är ett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer inom rehab. Bland annat tar vi fram flera helt nya utbildningar.

Den allra färskaste är färdig i slutet av våren 2018. Det är ett paket filmer om kommunikativt stöd.

All personal inom Hjärna Tillsammans aktörer kommer att erbjudas utbildningen. Men den är fritt tillgänglig och gratis att använda för alla.

Filmerna ger kunskaper, metoder och inspiration om hur du och någon med exempelvis afasi kan nå fram till varandra. De kräver inga förkunskaper.

Du får kunskaper, metoder och inspiration om hur du och någon med t ex afasi kan nå fram till varandra. Filmerna är gratis att använda. De kräver inga förkunskaper.

En grupp logopeder med lång erfarenhet har tillsammans arbetat fram filmerna. Utbildningen är till för dig som arbetar inom vård eller omsorg. Du kanske arbetar på ett omsorgsboende, i hemtjänsten eller på en vårdcentral? Då kommer du att ha nytta av de här filmerna. Läs mer

I vår kalender hittar du också många andra kurser och föreläsningar för dig som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada. Vi samlar tips från alla håll om utbildningar som har just med förvärvad hjärnskada att göra.

X