PERSONAL

Hjärna Tillsammans
ARTIKEL

Det är förvärvad hjärnskada

Mer forskning på varje del av vårdkedjan vid förvärvad hjärnskada. Och mer samverkan mellan olika instanser.  Det vill överläkaren Ellinore Richardson Larsson och docenten och läkaren Elisabet Åkesson på Stockholms Sjukhem se. De ger också exempel på nya forskningsrön.

Läs mer

Så hittar du lots

Var får jag mer kunskap? I länet finns tre funktioner dit du som arbetar inom området kan vända dig.

Läs mer

Utbildning för dig som är yrkesverksam

Läs mer

Diagnosinriktad utbildning

Rehab Station Stockholm arrangerar utbildningar för dig som arbetar med personer med förvärvad hjärnskada/stroke.

Läs mer på Rehab Station Stockholms webbplats

X