Utbildning

Mycket har hänt de senaste åren inom rehabiliteringen efter förvärvad hjärnskada. Den har utvecklats mycket, och allt fler forskar också i ämnet.

Många nya bra metoder och arbetssätt har kommit som ökar hälsan, underlättar vardagen och förbättrar livskvaliteten. Hjärna Tillsammans vill hjälpa till att sprida den kunskapen till fler.

Att samarbeta inom projektet ger goda möjligheter att ta fram nya, relevanta utbildningar för personer med förvärvad hjärnskada, för närstående och för personal. För dem som vill gå utbildningarna blir de också lättare att hitta. Flera nya utbildningar håller på att arbetas fram gemensamt under projektår två.

I maj startade Hjärna Tillsammans en helt ny utbildning. Den baseras på Akermodellen, som är vanlig i Norge där man ligger långt framme med patientutbildningar. Modellen bygger på att använda den stora kunskap som patienter själva bygger upp. Målet är större egenmakt och kraft att hantera sin förändrade livssituation.

Utbildningen sker i små samtalsgrupper med var sin rutinerad cirkelledare. I varje studiecirkel finns en erfaren person med egen skada, som tagit sig igenom olika utmaningar och nu kan vara ett stöd för andra. Förutom grupper där deltagarna har förvärvad hjärnskada blir det också studiecirklar för anhöriga, där en erfaren anhörig finns med.

Längre fram kommer också utbildningar för vård- och omsorgspersonal. En nätverksgrupp har börjat titta på att i framtiden skapa en utbildning inom kommunikativt stöd.

Håll utkik på webbplatsen! Varje gång någon utbildning är på gång inom Hjärna Tillsammans kommer du att kunna läsa mer om den här.

Många av projektets aktörer anordnar också utbildningar för personer med egen skada, närstående eller personal. Här på webbplatsen hittar du dem samlat i kalendern. Det finns allt från enstaka föredrag till regelbundna träffar över många veckor.

icon-tips

Vi samtalar Hjärna Tillsammans

Ny utbildning: Samtalscirklar för dig med förvärvad hjärnskada/stroke eller för dig som är närstående.

Mer information här

undefined[/et_pb_section]
X