Projektet Hjärna Tillsammans

Hjärna Tillsammans är ett treårigt projekt med syfte att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, som följd av exempelvis stroke eller olycka.

Hur kan stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående bli bättre? Det var utgångspunkten för en mängd rehab-aktörer och ideella organisationer i Stockholms län som gått samman i projektet Hjärna Tillsammans.

Många aktörer och huvudmän är inblandade i rehabiliteringen och stödet. Det kan göra det snårigt att få klart för sig vilket stöd som finns, och att hitta det vid rätt tillfälle.

Tanken med projektet är att samlas kring samma bord för att samverka bättre och sprida informationen. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Projektets målgrupper

Den som har en förvärvad hjärnskada och har blivit utskriven från akutvården ska kunna få stöd från Hjärna Tillsammans under hela rehabiliteringen och i det dagliga livet därefter. Även närstående kan få stöd. Projektet vänder sig också till personal som i arbetet möter personer med förvärvad hjärnskada, till exempel inom vård eller hemtjänst.

Nätverksgrupper

Ett antal fasta nätverk är grunden för projektet. De arbetar fram de nya aktiviteter och utbildningar Hjärna Tillsammans startar. Nätverksgrupperna samlar personer med kunskap och erfarenhet.

Bland annat satsar projektet på:

Tisdagsträffar och närståendeträffar

Sedan ett år tillbaka arrangerar projektet så kallade tisdagsträffar i olika ämnen. De är i första hand till för personer med förvärvad hjärnskada. Även för närstående anordnas intressanta föreläsningar och evenemang.

Marknadsföra lots

I länet finns en strokesamordnare på uppdrag av Stockholms läns landsting dit personer med stroke och närstående kan vända sig med frågor. Denna lots har stor kompetens och erfarenhet, och hjälper gärna till med att navigera och hitta rätt i vården och rehabiliteringskedjan. Lotsen kan också svara på många andra frågor som man har i det dagliga livet efter en stroke.

Även personal är välkommen att höra av sig till strokesamordnaren. I landstinget finns också en särskild lots-funktion för primärvårdspersonal som behöver mer kunskap. De erbjuder bland annat fortbildning i hur man arbetar bättre med rehabilitering efter förvärvad hjärnskada.

Hjärna Tillsammans hjälper till att på olika sätt lyfta fram lotsarna.

Utbildning

Inom Hjärna Tillsammans samlas stor kompetens inom rehabilitering. Det används bland annat till att gemensamt ta fram flera nya utbildningar.

Den första utbildningen är samtalscirklar för personer med egen skada och för närstående. Cirklarna ska ge mer kunskap och stöd att bemästra vardagen. Längre fram kommer också utbildningar för personal.

Webbplatsen hjarnatillsammans.se

Webbplatsen är en samlad kunskapsbank om hur rehabiliteringsprocessen kan gå till, om vilka sorters stöd som finns, om ny forskning och mycket mer – allt på samma ställe. Här finns bland annat en kalender med öppna evenemang som har med förvärvad hjärnskada att göra, och en blogg där personer med egen skada berättar.
Läs mer om webbplatsen

Projektets huvudaktörer:

 

Förutom de elva huvudaktörer som tillsammans satte igång projektet har fler aktörer tillkommit.

 

Det är fortfarande möjligt för nya aktörer att ansluta sig.

X