Resursteamet i Stockholm AB

Daglig verksamhet som ser till individens egna resurser

På Resursteamet har vi stöttat människor till utveckling sedan 1997.  All vår verksamhet är individuellt utformad, det är dina mål och drömmar som styr. Resursteamet är en arena för utveckling, där vi samlar på resurser och tillsammans skapar förutsättningar för att nå bortom dagens gränser.

Resursteamet finns till för människor som har en kognitiv funktionsnedsättning och som omfattas av LSS. Vårt fokus är dock inte hindret eller nedsättningen. Vetenskapen har visat att hjärnan är plastisk, det vill säga anpassningsbar och föränderlig. Här säger vi inte: ”Hit, men inte längre”, för vi vet inte hur långt någon kan utvecklas. Däremot vet vi att alla människor sitter på massor av resurser!  Alla som kommer till oss har därför en individuellt utformade verksamhet och den innehåller ofta aktiviteter från flera av våra verksamhetsinriktningar:

  • Jobb & Utbildning
  • Träning & Hälsa
  • Kultur & Skapande
  • Person & Relation
  • Djur & Natur

 

Bland alla aktiviteter vi erbjuder finns möjlighet att utföra arbetsuppgifter, praktisera på olika företag, sjunga i kör eller studio, spela teater, rida på hästar i vårt stall eller träna och umgås med vårdhundar.

Vi går på gym, spelar innebandy och andra bollsporter, simmar och gymnastiserar i vattnet.

Resursteamet har fler än 20 enheter för daglig verksamhet i Stockholm med omnejd.

Det är genom kontakt med sin biståndshandläggare på kommunen som man kan komma hit.

Vi har också logopedmottagningar för patienter med remiss och rehabilitering för barn och unga med hjärnskada i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Resursteamets dotterbolag RT Assistans erbjuder personlig assistans och boendestöd.

Kontakt och mer information

Telefon: 08-625 82 00

Till Resursteamets webbplats

Följ oss på sociala medier för inspiration:

Facebook: Till resursteamet på facebook

Instagram: resursteamet

X