Hjärna Tillsammans

Sysselsättning & försörjning

En hjärnskada kan påverka många olika förmågor, ofta till exempel orken och minnet. Vissa typer av arbetsuppgifter kan innebära för stora utmaningar efter en skada. Därför kan det gamla arbetet behöva anpassas. Eller så är det nödvändigt att byta till andra arbetsuppgifter.

I den här avdelningen kan du läsa om vilket stöd som finns vad gäller inkomst, arbete och sysselsättning.

Fortsätt läsa

Den som inte kan arbeta heltid, eller inte alls, kan få viss inkomstersättning. Om man inte längre kan fortsätta på sitt gamla arbete kan man få stöd i att hitta något annat att arbeta med än förut.

Kanske behöver man gå en utbildning för att kunna utföra nya arbetsuppgifter. Kanske behöver man lära sig att göra sådant man tidigare gjort, men på ett nytt sätt.

Ekonomisk ersättning när du inte kan arbeta kommer oftast från Försäkringskassan. Via Arbetsförmedlingen kan du få stöd när du behöver hitta nya arbetsuppgifter.

De kan till exempel hjälpa dig till utbildning, eller om du behöver prova en ny typ av arbete innan du kan börja jobba ordentligt. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samarbetar då, så att du får ersättning under tiden.

Arbetsförmedlingens stöd kan bestå i att låta dig komma till någon studieverksamhet eller arbetslivsinriktad verksamhet. Sedan är det den som står för den praktiska hjälpen, till exempel att leta efter praktikplats. Ibland kan man också få komma till sådan verksamhet via kommunen.

Misa och Resursteamet är två av de verksamheter som hjälper till med arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. De är också aktörer i Hjärna Tillsammans.

En del skador gör att det inte är möjligt att arbeta, under en period eller kanske för alltid. Då mår hjärnan bra av att man ändå är aktiv i vardagen och har sociala kontakter. Läs mer om det under Socialt liv.

FILM

Första stoppet: Bagarmossens bibliotek – tio år senare är hon kvar

Lena Boström fick en hjärnblödning för 15 år sedan. Med stöd och hjälp från MISA fick hon möjlighet att arbetsträna på Bagarmossens bibliotek. Hon stormtrivdes med kollegorna och kände att hon fått en meningsfull sysselsättning. Och tio år senare är hon kvar.

 

ARTIKEL

Fokus på förmåga – jobb efter stroke

Hur kan fler klara av att börja jobba igen efter en stroke? Ingen hjärnskada är den andra helt lik, att utgå från individens möjligheter är A och O här. Och att samverka över gränserna.

Läs mer

 

X