Sabbatsbergs sjukhus

Kurs för närstående: Appar för språkträning

Välkommen till en app-kurs för dig som är närstående till en person med funktionsnedsättning.

Tid: 13-16.30 måndag 22 januari

Plats: StoCKK, Sabbatsbergs Sjukhus, Olivecronas väg 7, plan 2

Vi visar ett granskat urval av appar som lämpar sig för språkträning inom olika områden: ordförråd, ordförståelse, olika begrepp och kategorisering, lyssningsövningar, ljud- och talträning, grammatik, meningsbyggnad, berättande och tidig läs- och skrivinlärning.

Vissa appar kan anpassas med eget innehåll och bilder. Vi ger exempel på hur det kan göras.

Det kommer även finnas möjlighet att prova på olika appar och diskutera hur man använder dem utifrån olika behov och intressen.

Ta gärna med din egen iPad om du har frågor eller vill ha hjälp med någon app du redan har.

Kursen är kostnadsfri för dig som är närstående. Det finns plats för 20 deltagare.

Sista anmälningsdag är 7 januari. Anmälan görs till Karen Meyer på telefon 08-123 351 50 eller på e-post till stockk.slso@sll.se.

Arrangör är StoCKK (Stockholm center för kommunikativt och kognitivt stöd), en del av Habilitering och hälsa, Stockholms läns landsting.

 

X