Anmäl dig senast 10 november

Konferensen kostar 450 kronor.
Medlemmar i Hjärnkraft, RTP, Afasiförbundet eller Strokeförbundet betalar 100 kronor.
I anmälningsavgiften ingår konferens, kaffe, lättare lunch och mingel.

Personer som medverkat i Modellprojektet eller Hjärna Tillsammans deltar kostnadsfritt.

Vi välkomnar också externa utställare. Pris för 2 kvm är 3 000 kronor, inklusive anmälningsavgift för en person. Ange utställare i anmälan, så kontaktar vi dig.

Anmälan krävs för alla, senast den 10 nov. Anmälan är bindande men kan överlämnas till en annan person.

Vid frågor, kontakta något av projekten.
Hjärna Tillsammans: kersti.shf@afasicenter.se
Modellprojektet: marie-jeanette.bergvall@hjarnkraft.se

Konferens: Hjärna i dag!

Arvsfondsprojekten Hjärna Tillsammans och Modellprojektet bjuder in till nationell konferens i Stockholm.

Tid: 9.30-16.30 tisdag 20 november

Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Stockholm

Målgrupp: Konferensen vänder sig till personer med egen erfarenhet av hjärnskada, närstående, politiker, profession, beslutsfattare och andra intresserade av området när det gäller barn, ungdomar och vuxna.

Bakgrund: Allt fler räddas till livet efter en förvärvad hjärnskada efter exempelvis olycksfall eller stroke. Dock får många bestående besvär i form av fysiska, kognitiva, psykiska och språkliga funktionsnedsättningar. Några orsaker är att funktionsnedsättningarna ofta är dolda, komplexa och svåra för omgivningen att förstå. Bristande samordning av långsiktig rehabilitering och av uthålliga samhällsinsatser försvårar både för den enskilde och närstående liksom för professionen och leder inte sällan till ineffektiv användning av resurser. Och även om det finns god kunskap på många håll, finns också betydande kunskapsluckor.
För att lösa dagens och morgondagens problem krävs en mångfald av perspektiv och idéer där den gemensamma nyckeln heter samverkan!

Syfte: Den 20 november görs därför en nationell kraftsamling för hjärnan. Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk samt inspirera till vägar framåt.
Under dagen får du bland annat ta del av två Arvsfondsprojekt, som genom samverkan bidragit till att öka förutsättningarna för hållbara lösningar kring komplexa behov.

PDF: Ladda ned informationsblad

Varmt välkommen!

Aula medica

X