Så kan känseln tränas efter stroke

Dålig känsel i en hand kan hindra funktionen mycket. Nu finns en metod för att aktivt träna upp känseln. Oktobers tisdagsträff handlade om hur den första träningsgruppen i Stockholm jobbat på Stora Sköndal.

Vill hjälpa hjärnskadade att hitta rätt

Det är svårt även för vårdgivare att förstå vad det finns för stöd – hur svårt måste det då inte vara för patient och närstående? Så säger Lotta Sellgren från Stora Sköndal som varit med i Hjärna Tillsammans sedan första början.

Kom till en späckad dag om hjärnan

Nu finns programmet till Hjärna idag!-konferensen. Det blir en hel dags kraftsamling för hjärnan – föreläsningar, lärdomar och inspiration. Två projekt berättar om att samverka för nya möjligheter efter en skada.

Tre föreläsningar om mental trötthet

I oktober erbjuder Neuroförbundet en serie föreläsningar om mental trötthet. Det är vanligt efter en förvärvad hjärnskada. Ofta påverkas vardagen mycket. Men okunskapen är fortfarande stor.

Målet: Samverkan även i primärvården

De ansvarar för fortbildning om förvärvad hjärnskada inom hela landstingets primärvård. För APC har Hjärna Tillsammans betytt mycket. Nu växer även deras egen verksamhet i projektets anda.

Skådespelare med egen skada i filmer

Snart kommer Hjärna Tillsammans nya utbildningsfilmer om kommunikativt stöd. De som spelar rollerna med afasi har förvärvad hjärnskada och egen erfarenhet. Nu ställer de upp för att hjälpa andra.

X