Röster från öppet hus

Vårens sista öppet hus med Huvudsaken handlade om framsteg. Det var också flera olika aktiviteter efter egen förmåga, där alla kunde delta. Och deltagarna verkade nöjda. Läs synpunkter från några av dem.

Därför startade öppet hus

Hjärna Tillsammans nyaste verksamhet är öppet hus, som bloggruppen Huvudsaken med egen förvärvad hjärnskada håller i. Marcus berättar om varför de vill göra det.

Så var vårens sista tisdagsträff

Terminens träffar för personer med egen skada avslutades med en sommarfest med Afasiföreningen som värd. Efter en kort föreläsning var det lagtävling, korvgrillning – och förstås social samvaro. Särskilt uppskattad blev föreläsningen om afasi.

Följ oss i Almedalen!

Vi arrangerar två seminarier i Almedalen. Ett handlar om hur Hjärna Tillsammans jobbar. Det andra handlar om att när digitaliseringståget går står många med förvärvad hjärnskada kvar på perrongen.

Boka redan nu in 20 november!

I höst summeras de tre åren med projektet Hjärna Tillsammans. Det blir en stor slutkonferens om stödet vid förvärvad hjärnskada och vad som hänt under den här tiden. Alla är välkomna. Du kommer väl?

X